• +072 572 1415
  • info@ahkkozijnen.nl

Tagarchief EPC

duurzame kozijn, duurzame kozijnen, duurzaam kozijn duurzaamheid kozijnen, energieneutraal kozijnen, circulaire kozijnen, circulair bouwen, eco kozijnen, eco kozijn, passiefbouwe, passief kozijn, passiefbouw kozijnen,

Duurzaam bouwen renoveren

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw.

energie zuinige kozijnen, duurzame kozijnen, isolatie kozijnen, eco kozijnen, nederlandse kozijnen, hollandse kozijnen, energie zuinige kozijn, duurzame kozijn, isolatie kozijn, eco kozijn, nederlandse kozijn, hollandse kozijn,

EPC-eisen

Hieronder vindt u de geldende EPC-eisen zoals die in het Bouwbesluit staan. Deze eisen zijn met de aanscherping van 1 januari 2015 van kracht geworden. Er wordt geen aanscherping van de EPC-eisen meer verwacht. Deze eisen worden namelijk per 1 januari 2020 vervangen door de invoering van de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

EPC-eis
Vanaf
2015
Bijeenkomstfunctie
1,1
Celfunctie
1,0
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied
1,8
Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied
0,8
Kantoorfunctie
0,8
Logiesfunctie in logiesgebouw
1,0
Onderwijsfunctie
0,7
Sportfunctie
0,9
Winkelfunctie
1,7
Woningen en Woongebouwen
0,4

Energielabel bij oplevering gebouw

In het verleden was een gewaarmerkte EPC-berekening voor nieuwe gebouwen voldoende om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de EPC-eisen. Tegenwoordig moet er bij oplevering van het gebouw een geldig energielabel overhandigd worden aan de koper of huurder. Voor woningbouw is er een energielabel voor woningen nodig en voor utiliteitsbouw een energielabel voor utiliteitsgebouwen.

Trends in energetische maatregelen

De aanscherping van de EPC zoals die de afgelopen jaren plaatsvond, leidde tot energiezuiniger gebouwen door het toepassen van betere energetische maatregelen en technieken. Mobius Consult deed onderzoek naar de energetische staat van de nieuwbouw, zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen. In het rapport van Mobius Consult worden de trends gesignaleerd die daarin een rol spelen. In het rapport Aanscherpingsstudie EPC woningbouw en utiliteitsbouw 2015 is de kosteneffectiviteit van de aanscherping onderzocht. ( Trends in energetische maatregelen Compleet )

Bepalingsmethode EPC

Het Bouwbesluit wijst de NEN 7120 aan als bepalingsmethode voor de EPC.

Energiemaatregelen op gebiedsniveau

Het is ook mogelijk om gebiedsmaatregelen te waarderen in de EPC. Dit kan via de Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG), NVN 7125.

Referentiewoningen EPC

RVO.nl heeft referenties voor nieuwe woningen samengesteld. Deze referentiewoningen kunt u gebruiken om de haalbaarheid en consequenties van ontwerpbeslissingen inzichtelijk te maken.

Hulpmiddel voor EPC-berekening

Met het programma EPCheck gaat u op eenvoudige wijze na of een EPC-berekening geen grote fouten bevat.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen EPC

Geregeld komen innovatieve technieken en methoden op de markt. Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om innovatieve technieken toe te passen via kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen.

Energieprestatie-eisen bij renovaties

Naast energieprestatie-eisen voor nieuwbouw gelden er ook eisen bij renovaties. Onderstaande uiteenzetting is een samenvatting van de wettelijke eisen voor renovaties in het Bouwbesluit.

 

Meer weten?

1

Beste mensen, wij zijn open.

Onze fabriek is te bezoeken alleen op afspraak van 7:30 uur tot 15:30 uur .

Ook de showroom kan alleen op afspraak tel: 072 572 1415.

Met vriendelijke groet.

AHK Kozijn team