• +072 572 1415
  • info@ahkkozijnen.nl

Tagarchief Terugleversubsidie

duurzame kozijn, duurzame kozijnen, duurzaam kozijn duurzaamheid kozijnen, energieneutraal kozijnen, circulaire kozijnen, circulair bouwen, eco kozijnen, eco kozijn, passiefbouwe, passief kozijn, passiefbouw kozijnen,

Terugleversubsidie

De salderingsregeling wordt vanaf 2020 definitief een terugleversubsidie

De subsidie zal afgestemd worden op een gemiddelde terugverdientijd van zeven jaar. Voor deze regeling komt niet alleen hernieuwbare energie middels zonne-energie in aanmerking, maar ook andere vormen, zoals windenergie. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

kunststof kozijnen, houten kozijnen, aluminium kozijnen, passiefbouwkozijnen, energieneutraalkozijnen, blokprofiel, vlakprofiel, blok kozijnen, vlak kozijnen, kunststof profielen, aluminium profielen, houten profielen, ramen van kunststof, ramen van hout, ramen van aluminium, deurkozijnen, schuifpuien, tuindeuren, stolpstel, hefschuifpui, renovatie kozijnen, nieuwbouw kozijnen, eco kozijnen, ecokozijn, duurzaam kozijn, recycle kozijnen, goedkope kozijnen, kwaliteits kozijnen, garantie kozijnen, goedkoopste kozijnen, voordeligste kozijnen,

 

Salderingsregeling

De salderingsregeling is een regeling voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting. De elektriciteit die zij zelf opwekken en terugleveren aan het net, mag in mindering worden gebracht op de afgenomen elektriciteit. Over het in mindering gebrachte deel hoeven geen leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en btw te worden betaald. Hetzelfde geldt voor de zelf opgewekte elektriciteit die direct verbruikt wordt in plaats van teruggeleverd. Naast de salderingsregeling is er ook nog een Postcoderoosregeling, bedoeld voor collectieve opwekking van energie, en de SDE+, bedoeld voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting.

Afschaffing salderingsregling

Minister Wiebes schrijft in zijn brief dat zowel de salderingsregeling, als de postcoderoosregeling kostbaar zijn. Daarnaast leveren deze regelingen minder klimaatbesparing op dan de SDE+, en leiden de regelingen op termijn tot overstimulering. Om die redenen is besloten om per 2020 de salderingsregeling af te schaffen en over te gaan naar een terugleversubsidie. Verder onderzoekt de minister of de Postcoderoosregeling kan overgaan in een terugleversubsidie. De vorige minister van Economische Zaken, Henk Kamp, zei nog dat de salderingsregeling tot 2023 zou blijven bestaan.

Terugleversubsidie

Het uitgangspunt voor de nieuwe subsidie is een terugverdientijd van zeven jaar. Uit onderzoek zou namelijk zijn gebleken dat particulieren bij een terugverdientijd van die periode bereid zijn te investeren. De regeling geldt niet alleen voor zonne-energie; ook andere bronnen van hernieuwbare energie waarbij elektriciteit wordt opgewekt en teruggeleverd, zoals windenergie, komen in aanmerking voor de subsidie.

De hoogte van de subsidie is nog niet bekend. Deze zal worden vastgesteld door de overheid na overleg met de markt. Over de zelf opgewekte elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting, betalen kleinverbruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE. De subsidie is ook geldig voor kleingebruikers die al gebruik maken van de salderingsregeling. Voor hen komt er een overgangsregeling.

Om de terugleversubsidie zo eenvoudig mogelijk te maken, zal de uitbetaling ervan geregeld worden door de energieleverancier middels de energienota. Het aanvragen van de subsidie zal mogelijk zijn via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Nieuwe meter verplicht

Wiebes stelt verder dat het voor de nieuwe regeling noodzakelijk is dat alle kleingebruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken een meter krijgen die afname en teruglevering van elektriciteit apart kan meten. Dit betekent dat analoge meters niet meer zullen volstaan. De minister geeft aan dat, als vervanger voor de analoge meter, de slimme meter meer voordelen heeft dan een gewone digitale meter. Maar gezien de bezwaren die sommigen hebben tegen het op afstand kunnen uitlezen van de meterstanden, kan wellicht ook alleen een digitale meter voldoende zijn. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, moet nog verder worden uitgewerkt.

Subsidieplafond

In de brief wordt ook een subsidieplafond genoemd, dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. UNETO-VNI waarschuwt voor het effect van een dergelijk plafond. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra vindt het essentieel dat minister Wiebes een ruim budget beschikbaar stelt voor de terugleversubsidie, zodat er geen enkele onzekerheid ontstaat bij consumenten over de beschikbaarheid ervan. ‘In het verleden hebben we gezien dat een subsidiepot die halverwege het jaar leeg is, consumenten onzeker maakt. Het risico bestaat dat mensen hun investering dan uitstellen en wachten op het moment dat er wél subsidie beschikbaar is. Als dat gebeurt, halen we de doelstellingen van het Klimaatakkoord niet.’

Scholen en kantoren

UNETO-VNI vindt dat ook scholen en kantoren voor de nieuwe regeling in aanmerking moeten komen. Minister Wiebes heeft aangekondigd dat hij die mogelijkheid gaat onderzoeken. Terpstra: ‘Veel scholen en kantoren hebben platte daken, waar je op grote schaal zonnepanelen kunt plaatsen. Deze regeling kan een stimulans zijn om die daken te gebruiken voor duurzame energie.’

kunststof kozijnen, houten kozijnen, aluminium kozijnen, passiefbouwkozijnen, energieneutraalkozijnen, blokprofiel, vlakprofiel, blok kozijnen, vlak kozijnen, kunststof profielen, aluminium profielen, houten profielen, ramen van kunststof, ramen van hout, ramen van aluminium, deurkozijnen, schuifpuien, tuindeuren, stolpstel, hefschuifpui, renovatie kozijnen, nieuwbouw kozijnen, eco kozijnen, ecokozijn, duurzaam kozijn, recycle kozijnen, goedkope kozijnen, kwaliteits kozijnen, garantie kozijnen, goedkoopste kozijnen, voordeligste kozijnen,

1

Beste mensen, wij zijn open.

Onze fabriek is te bezoeken alleen op afspraak van 7:30 uur tot 15:30 uur .

Ook de showroom kan alleen op afspraak tel: 072 572 1415.

Met vriendelijke groet.

AHK Kozijn team