• +072 572 1415
  • info@ahkkozijnen.nl

KCAF: Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek

KCAF, funderingsproblematiek Nederland, Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek,

KCAF: Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting welke objectieve kennis over verzakkende woningen door funderingsproblematiek verzamelt en verspreidt. Het KCAF is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht om eigenaren van woningen met funderingsproblemen van informatie te voorzien.

 KCAF, funderingsproblematiek Nederland, Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek,

Funderingsloket

Het KCAF vervult een landelijke loketfunctie voor woningeigenaren die verzakking van hun woning bemerken die (vermoedelijk) met de fundering te maken heeft.  Het loket is ook beschikbaar voor klachten over bijvoorbeeld bedrijven die voorkomen op de erkenningslijsten van het KCAF. De vragen en klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Wat doet het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek?

Voorkomen is beter (en goedkoper) is dan genezen. Daarom richt het KCAF op verspreiding van bestaande kennis & informatie en doet deze kennis op door onderzoek en innovatie. Wij dragen bij aan het  letterlijk in kaart brengen van de de problematiek rondom funderingen door het creëren van inzicht in welke woningen nu en  in de toekomst risico lopen op problemen met de funderingen. De doelstelling is hierbij in 3 punten samen te vatten en het betreft de ambitie van het  KCAF dit op landelijk niveau tot algemene kennis te verheffen.

  • Preventieve maatregelen; Bij vroegtijdige constatering van funderingsproblemen is het wellicht nog mogelijk om preventieve maatregelen te nemen.
  • Anticiperen op kosten; Als een woningeigenaar zich vroeg bewust is van een aankomende kostenpost, dan heeft deze nog de gelegenheid om hier voor te sparen.
  • Transparantie op de woningmarkt; Bij aan- en verkoop van een huis is inzichtelijk hebben van een potentieel funderingsprobleem niet alleen essentieel voor de aankopende partij als bescherming van de verkopende partij (verborgen gekregen).

Onafhankelijke informatie

Het KCAF voorziet in de behoefte aan onafhankelijke informatie over de aanpak van funderingsproblemen. In de eerste plaats door middel van een website, welke regelmatig aangevuld en up-to-date gebracht wordt. Daarnaast wordt maandelijks een nieuwsbrief samengesteld met daarin een samenvatting van alle nieuwe ontwikkelingen. Het KCAF publiceert daarnaast regelmatig informatiebrochures en achtergrondartikelen. Tenslotte organiseert en agendeert het KCAF jaarlijks een landelijk congres voor een ieder die meer wil weten over funderingsproblemen.

De cijfers

7,7 miljoen woningen in Nederland

3,8 miljoen woningen zijn gebouwd voor 1970

1 miljoen (25%) woningen heeft of krijgt funderingsproblematiek

Schadeherstel raming: van 40 miljard ( 2018) tot 60 miljard ( 2020)

Ook schade bij funderingen op staal (zand), delfstoffenwinning (Groningen, Limburg) en Klimaatgevolgen (droge zomers 2018, 2019 en 2020)

leefomgeving Nederland, Check je plek, Check je leefomgeving, nederland woonomgeving check u omgeving

Projecten, thema’s, innovaties en programma’s

Het KCAF beoogt haar missie en ambitie te bereiken door een serie van projecten, initiatieven, programma’s en gezamenlijk aanpak.

Mogelijke risicogebieden

Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 750.000 woningen met een houten paalfundering. Houten paalfunderingen werden vooral gebruikt in de bouwperiode tot 1970. Deze funderingen kunnen kwetsbaar zijn, vooral in minder draagkrachtig bodemgebied. Het gaat dan vooral om veen- en kleigebied. Het is belangrijk om dit te weten, want funderingsproblemen met houten palen kunnen leiden tot zeer kostbare herstelopgaves, die in het algemeen voor rekening van de woningeigenaar komen. Het KCAF ontwikkelde hiervoor de funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden.

Zie korte intro KCAF

 KCAF, funderingsproblematiek Nederland, Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek,

Gerelateerd

Check je leefomgeving!

AHK kozijn B.V.

Bijna 100 jaar ervaring in de gevelbouw, specialist in duurzame kozijnen voor zakelijk en particulieren markt. Houten kozijnen, aluminium kozijnen tot kunststof alle circulair en duurzaam. Blokkozijn of vlakkozijn, verdiept kozijn tot strak slank kozijn. deur, schuifpui, vouwdeuren, tuindeuren, stolpstel, terras deuren, vouwwanden schuiframen. Dealer: Deceuninck, Decalu, KT-line Kuiters houten kozijnen.

Beste mensen, wij zijn open.

Onze fabriek is te bezoeken alleen op afspraak van 7:30 uur tot 15:30 uur .

Ook de showroom kan alleen op afspraak tel: 072 572 1415.

Met vriendelijke groet.

AHK Kozijn team