• +072 572 1415
  • info@ahkkozijnen.nl

Tagarchief asbestbevattend

Asbest: wat zijn de risico's, asbest in woning, asbest huis, verwijdering asbest,

Huis verbouwen? Pas op met asbest!

Nu in deze coronatijd veel wordt geklust en verbouwd, waarschuwen we mensen om alert te zijn op de gevaren van asbest. De zolder isoleren, het huis verbouwen, het dak van een fietsenschuurtje vernieuwen. We hebben er opeens allemaal tijd voor. En aan de drukte bij de milieustraten was afgelopen weken al af te leiden, dat mensen massaal afval komen afvoeren.
Voor de gemeentes is dat aanleiding om er extra op te letten of de asbestregels wel worden nageleefd.

Het verwijderen van asbestbevattend materiaal uit bouwwerken is aan strenge regels gebonden. In de regel mag asbest alleen verwijderd worden door een gecertificeerd verwijderingsbedrijf. Hiervoor moet eerst een asbestinventarisatierapport opgesteld worden door een  gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Voor de verwijdering moet hiervan melding gedaan worden bij het bevoegd gezag. Meestal is dit de gemeente. Bij deze melding hoort een asbestinventarisatierapport. Zie hier onder

Kankerverwekkend

De asbestvezel die vrijkomt bij sloop- en opruimwerkzaamheden is in veel gevallen kankerverwekkend. Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die je met het blote oog niet kunt zien. Als je ze inademt, kunnen ze na lange tijd kanker in je longen, longvlies of buikvlies veroorzaken. In de buitenlucht zitten kleine hoeveelheden asbestvezels: je ademt dus elke dag een klein beetje asbest in. Het risico op kanker hangt af van de totale hoeveelheid asbest die je tijdens je leven inademt. De Gezondheidsraad schatte in 2010 dat in Nederland jaarlijks zo’n 1.300 mensen overlijden aan een ziekte door asbest.

Vooral mensen die door hun werk veel en langdurig met asbest hebben gewerkt en die veel asbestvezels hebben ingeademd, lopen een risico op asbestkanker. Voor de meeste mensen is het risico gelukkig heel klein. Je hoeft je daarom niet meteen zorgen te maken wanneer je ooit een keer in aanraking bent gekomen met asbest.

Toch is het verstandig om voorzichtig te zijn met asbest en jezelf en anderen niet onnodig aan asbest bloot te stellen. Wees vooral voorzichtig met asbest in huis, omdat de vezels daar lang kunnen blijven hangen en telkens opwaaien als je rondloopt, stoft of het raam openzet. In Asbest en risico’s voor de gezondheid van het RIVM zie je hoe klein of groot jouw risico is.

Wees voorzichtig met asbest in huis:

vezels kunnen daar lang blijven hangen.

Ze waaien op als je rondloopt, stoft of een raam openzet.

Particulier verwijdering

In een beperkt aantal gevallen mag de verwijdering ook door een niet gecertificeerd bedrijf gedaan worden. Een opsomming staat in artikel 4 lid 2 van het Asbestverwijderingsbesluit.

Particulieren mogen strikt omschreven toepassingen, ook weer na melding bij de gemeente, zelf verwijderen. Vervolgens kan dit materiaal verpakt bij de gemeentewerf ingeleverd worden. Deze toepassingen staan opgesomd in artikel 4 lid 3 van het Asbestverwijderingsbesluit.

Tips voor omgaan met asbest

  1. Ga niet in asbest boren of zagen en zorg dat je het niet breekt. Er komen dan kankerverwekkende vezels vrij die je kunt inademen. Dat kan slecht zijn voor je gezondheid.
  2. Vaak zit het asbest vast in een ander materiaal (meestal cement). Dit noemen we hechtgebonden.  Dit asbest kun je laten zitten zolang het niet beschadigd is. Denk aan wandplaten en buizen voor riool, gas- en waterleiding. 
  3. Er is ook asbest dat niet vastzit in een ander materiaal. Dit noemen we niet-hechtgebonden. Denk aan asbest in de onderlaag van oud vloerzeil, kit en zachtboard platen. Zulk asbest komt makkelijker vrij. Het kan nodig zijn om dit te laten afdekken of verwijderen
  4. Asbest herkennen is lastig. Op Asbest in en om het huis vind je foto’s en plaatjes van plekken waar je asbest kunt tegenkomen.
  5. Wil je zeker weten of er asbest in jouw woning zit? Laat dan een asbestonderzoek (inventarisatie) doen door een gecertificeerd bedrijf. Kijk voor adressen op Ascert.nl.
  6. Heb je een dak met asbest? Vervang het dak wanneer je kunt zodat er minder asbestvezels in de lucht terechtkomen. Lees meer op Asbestdak

Asbest sinds 1993 verboden

Vanaf eind jaren 70 is het gebruik van asbest geleidelijk teruggedrongen. Vanaf 1983 mocht er bijvoorbeeld geen vloerzeil met asbest meer verkocht worden. Sinds 1993 is het gebruik van asbest in Nederland grotendeels verboden. Vanaf 2005 is er een totaalverbod op gebruik (in nieuwe producten) en hergebruik. Maar in oudere woningen of oude spullen zoals een warmhoudplaatje of bloembak, kan nog wel asbest aanwezig zijn.

Hoe kun je asbest herkennen?

Asbest is lastig te herkennen. Asbest zelf is wit, blauw of bruin, maar het materiaal waarin het verwerkt is, kan allerlei kleuren hebben. De kleur van het materiaal zegt dus niets. Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, maar dat is vaak moeilijk te zien, vooral als het asbest in ander materiaal is verwerkt.

De leeftijd van het materiaal zegt wel iets over of er asbest in kan zitten of niet. Producten met ‘los’ (niet-hechtgebonden) asbest (zoals de onderlaag van vloerzeil, isolatiekoord en zachtboard platen) mochten vanaf 1983 niet meer verkocht worden. Hechtgebonden asbest (golfplaten, harde plafondplaten) is vanaf 1993 verboden.

Wil je weten waar in huis allemaal asbest kan zitten? Check de foto’s, plaatjes en lijst op Asbest in en om het huis.

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Asbest werd op twee manieren gebruikt: hechtgebonden en niet-hechtgebonden.

Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal, meestal cement. Voorbeelden zijn golfplaten, eterniet wandplaten, bloembakken en buizen voor riool, gas en waterleiding. Als hechtgebonden asbest niet beschadigd is, levert het weinig gevaar op voor de gezondheid. Je kunt het dan prima laten zitten, zolang je het niet beschadigt. Er is een uitzondering voor daken met asbest: die verweren (beschadigen) door weer, wind en mos. 

Niet-hechtgebonden asbestvezels zijn niet in een ander materiaal vastgezet. Hierdoor kunnen de asbestvezels makkelijker vrijkomen. Het is bijvoorbeeld toegepast in de onderlaag van vloerzeil, brandwerende kleding, kit (bijvoorbeeld bij kozijnen), afdichtingskoord, zachtboard platen en als spuitasbest. Zit dit asbest in ruimtes waar je komt, laat het dan afdekken of weghalen. Vloerzeil kun je (laten) verwijderen, maar je kunt er ook andere vloerbedekking overheen leggen. Lees meer over vloerzeil met asbest.

Ga je klussen of verbouwen in een huis van vóór 1994? Dan is het verstandig om een asbestinventarisatie te laten doen. Zo’n onderzoek laat zien waar in huis asbest zit of kan zitten.

Eigenaar of verhuurder is verantwoordelijk

Als huiseigenaar ben je verantwoordelijk voor het asbest en mag je zelf bepalen of je het asbest uit je woning laat verwijderen. Er zijn 2 uitzonderingen. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, móét je het asbest (laten) verwijderen. En zit er asbest in je dak en is dat in slechte staat? Dan kan de gemeente eisen dat het dak verwijderd wordt. Lees meer over het verwijderen op Asbestdaken.

Huurwoning: verhuurder verantwoordelijk

Asbesthoudende materialen die je als huurder hebt aangebracht, moet je zelf (laten) verwijderen. Als je het asbesthoudende materiaal hebt overgenomen van de vorige huurder, is de verhuurder verantwoordelijk voor het materiaal.

Als huurder kun je de verhuurder vragen om asbest te verwijderen. Als het om onbeschadigd hechtgebonden asbest gaat, is de verhuurder dit niet verplicht. De GGD of de gemeente kunnen bemiddelen. De verhuurder is sowieso verantwoordelijk voor het op tijd laten weghalen van een asbestdak.

Vrijgavenormen

Nadat asbest verwijderd is door een gecertificeerd bedrijf moet er een eindmeting plaatsvinden door een geaccrediteerd laboratorium. Bij een buitensanering bestaat de eindmeting uit een visuele inspectie. Bij een binnensanering vindt er ook een meting plaats op achtergebleven vezels. Pas na een positief resultaat van de eindmeting mag de ruimte weer door derden betreden worden. De eindmeting dient om te controleren of het asbest op zorgvuldige wijze verwijderd is en de ruimte weer veilig te betreden is.

De wettelijke concentratie-eis in de Arbowet- en regelgeving  is per 1 januari 2015 aangepast. De vrijgavenorm voor serpentijnasbest is toen verlaagd naar 2000 vezels/m3. De vrijgavenorm voor amfibool asbest (pdf, 55 kB) is per 1 januari 2017 aangepast naar 2000 vezels/m3 Meer detail hierover is te vinden op het Arbo-portaal.  Aanleiding is het advies van de Gezondheidsraad over asbest en het gezamenlijke rapport van TNO en RIVM.

renovatie woning, kozijn renovatie, huis renovatie, energieneutraal wonen, duurzaam wonen, verduurzaming, duurzame innovatie,,duurzaam verbouwen, deceuninck kozijnen, gealan kozijnen, Kuiters kozijnen, Deceuninck profielen, GEALAN profielen,
1

Beste mensen, wij zijn open.

Onze fabriek is te bezoeken alleen op afspraak van 7:30 uur tot 15:30 uur .

Ook de showroom kan alleen op afspraak tel: 072 572 1415.

Met vriendelijke groet.

AHK Kozijn team