• +072 572 1415
 • info@ahkkozijnen.nl

Subsidies voor glas en kozijnen 2022 – 2023

subsidie 2023, isolatie 2023, overheid 2023, De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH.), Energiebespaarlening 2023, HR glas 2023, Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 2023, ISDE-regeling, isolatie woning, Nederland, Subsidieregelingen, subsidies 2023, verduurzaming van woningen 2023

Subsidies voor glas en kozijnen 2022 – 2023

Gratis advies over kozijnen subsidies?

Subsidie kozijnen 2022 – 2023

Lagere energiekosten, een aangenamer binnenklimaat, minder verbruik, minder tocht! Allemaal voordelen die verbonden zijn aan het plaatsen van nieuwe isolerende kozijnen. Maar zo’n renovatie is best een pittige investering. Druk daarom de kosten met subsidies voor kozijnen in 2022 – 2023. Welke regelingen zijn er? En hoeveel subsidie voor kozijnen ontvang je dan?

ISDE voor particulieren

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is een financieel ruggensteuntje voor gezinnen die hun woning willen verduurzamen. Je kan een subsidie krijgen binnen 4 categorieën: aansluiting op een warmtenet, warmtepomp, zonneboiler en isolatiemaatregelen. Het plaatsen van nieuwe kozijnen met hoogrendementsglas is een onderdeel van de laatste categorie.

Hoeveel bedraagt deze kozijnen subsidie?

De ISDE voor hoogrendementsglas in combinatie met isolerende kozijnen wordt als 1 maatregel gezien. Plaats je nieuw isolatieglas in bestaande kozijnen? Dan geldt dit ook. Om het subsidiebedrag te ontvangen, moet je wel beantwoorden aan een minimale isolatiewaarde. Een overzicht:

Wat?Subsidiebedrag per m²Min. U-waarde (W/m²K)
HR hoogredementsglas
HR++ glas€ 531,2
HR++ & panelen in kozijn€ 231,2
HR++ & Isolerende deur€ 531,5
Triple glas (HR+++)
Triple glas€ 1500,7
Triple glas & panelen in kozijn€ 1150,7
Triple glas & isolerende deur€ 1501

Rekenvoorbeeld: subsidie ISDE voor nieuwe kozijnen

Wilt u huidige kozijnen vervangen door nieuwe, isolerende ramen met HR++ glas. Het gaat over zo’n 20 m² raam, waarvan 15 m² HR++ glas en 5 m² kozijnen. Hoeveel bedraagt de ISDE subsidie voor je kozijnen dan?

 • 15 x € 53 = € 795
 • 5 m² x € 23 = € 115
 • € 795 + € 115 = € 910

In dit voorbeeld bedraagt het totale subsidiebedrag voor je project € 910.

Wat zijn de subsidievoorwaarden?

Om van de ISDE te kunnen genieten, moet je aankoop voldoen aan de volgende voorwaarden:

Eigenaars van koopwoningen kunnen voor verduurzamingsmaatregelen, zoals isolerende kozijnen en hoogrendementsglas, de subsidie aanvragen. De subsidie voor hoogrendementsglas en isolerende kozijnen moet je combineren met 1 andere (isolatie)maatregel binnen een tijdsspanne van 12 maanden.

LET OP

Met ingang van januari 2023 komt u ook in aanmerking voor de ISDE als u 1 energiebesparende maatregel neemt (geldt alleen bij isolatie). De maximum subsidie is dan wel 15% van de kosten. Dit in tegenstelling tot 30% bij 2 maatregelen. De totaal te isoleren oppervlakte is – samengeteld – minimaal 8 m² en maximaal 45 m². Het mag meer zijn, maar u ontvangt dan tot en met die 45 m² subsidie. Kies u voor triple glas? Dan komt u alleen in aanmerking als u ook het kozijn hebt vervangen voor een isolerend kozijn. Zowel u beglazing als kozijnen moeten geplaatst worden door een ramen- en deurenspecialist. Een uitvoerder met kennis en ervaring is dus een cruciale voorwaarde.

Hoe ISDE aanvragen?

U ontvangt de subsidie pas nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd. De subsidie aanvragen gaat als volgt:

 • Verzamel alle benodigde documenten: de facturen en betaalbewijzen, de datum van de installatie, de meldcode van de maatregel, de netto oppervlakte glas en/of m² van de kozijnpanelen per kozijn, foto’s van de energiebesparende isolatiemaatregel,…
 • Aanmelden DigiD-app: meld je aan via de pagina van de overheid met je DigiD-app. In deze digitale omgeving zal je alle noodzakelijke informatie moeten invullen en de benodigde documenten uploaden. Doe dit max. 12 maanden na de uitvoering van de eerste energiebesparende maatregel.

TIP: een kozijnenspecialist ontwerpt en plaatst niet alleen u nieuwe kozijnen, deze begeleidt u ook eventueel bij u subsidieaanvraag en bezorgt u alle noodzakelijke documenten.

Energiebespaarlening

Je woning energiezuiniger maken, zoals nieuw isolatieglas plaatsen, kan flink wat geld kosten. Om deze financiële last wat te dragen, kan je als particulier een Energiebespaarlening aangaan.

Hoeveel bedraagt de lening?

Je kan tot max. € 25.000 lenen voor isolerende raamkozijnen. Streef je naar een ZEP+ of Nul op de Meter woning? Dan stijgt het te lenen bedrag naar € 65.000. De looptijd van de lening varieert naargelang het bedrag. Zo leen je 10, 15 of 20 jaar voor bedragen vanaf € 15.000. Hoe zit het dan met de rente? Die wordt individueel berekend. Een voorbeeld:

Te lenen somBruto maandlastenLooptijd in maandenTotale kosten leningJaarrente
€ 15.000€ 75,02240€ 18.007,201,90 %
€ 15.000€ 95,08180€ 17.114,401,80 %
€ 15.000€ 135,28120€ 16.233,601,60 %

LET OP: het rentepercentage kan verschillen, maar staat gedurende de volledige looptijd van de lening vast. Daarnaast geldt vanaf het najaar van 2022 een rente van 0% voor woningeigenaren met een lager inkomen. Ontvang je graag een berekening op maat? Neem dan contact op met het Nationaal Warmtefonds.

Wat zijn de voorwaarden?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de Energiebespaarlening aan te vragen? Een overzicht:

 • Je bent eigenaar en bewoner van de woning waarin de maatregelen worden uitgevoerd. Hierbij is de leeftijd van de aanvrager niet meer van belang. Eerst kwamen mensen van 75 jaar en ouder namelijk niet in aanmerking.

Isolatie deuren, kozijnen en panelen

Zowel isolerende deuren, kozijnen en panelen kunnen met behulp van de Energiebespaarlening gefinancierd worden. Op voorwaarde dat die beantwoorden aan enkele technische vereisten. De U-waarde voor kozijnen is max. 2,4 W/m²K, voor deuren max. 0,8 W/m²K en isolerende panelen 0,7 W/m²K.

Zijn je kozijnen nog in goede staat? Dan kan je deze subsidie ook gebruiken om ramen te vervangen door hoogrendementsglas. Enkel het beglazen met een U-waarde onder de 1,2 W/m²K komt in aanmerking. Om dit aan te tonen, moet je een ondertekende ‘Verklaring Aannemer/Installateur’ voorleggen.

 • De maatregelen zijn afkomstig uit de maatregelenlijst en worden uitgevoerd door een professionele aannemer. Een doe-het-zelver kan dus geen gebruikmaken van deze lening. Vrijblijvend advies nodig van een professional?

Hoe de Energiebespaarlening aanvragen?

De Energiebespaarlening vraag je aan alvorens de werken worden uitgevoerd. Een stappenplan:

 • Persoonlijk account aanmaken: surf naar het online aanvraagformulier van het Nationaal Warmtefonds en vul alle noodzakelijke gegevens in. Na het indienen ontvang u een toegangscode om naar u persoonlijke account te gaan.
 • Noodzakelijke documenten uploaden: in u persoonlijke omgeving upload u alle gevraagde documenten. Het Warmtefonds bepaalt nadien of u aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Is dit het geval? Dan maken zij een offerte op met het leenbedrag, de maandtermijn, het rentepercentage en de looptijd van de lening.
 • Subsidie kozijnen indienen: keurt u de offerte van de lening goed? Dan kunt u facturen van aannemers en installateurs indienen via een declaratieformulier. Zij worden dan door het Warmtefonds uitbetaald.

warmtebeelden, warmtescan woning, energielabel woning, label energie, energielabel , woning isolatie, isolatie huis, energiebesparing woning, besparende oplossingen woning,

Ook VvE’s kunnen de Energiebespaarlening aanvragen

Wil je als VvE je appartementencomplex verduurzamen? Dan kan dat met behulp van de Energiebespaarlening. Het leenbedrag is begrensd tot zo’n € 65.000 per wooneenheid en geldt vanaf 8 appartementen. Je kan als VvE maximaal € 10.000.000 lenen met een maximale looptijd van 30 jaar.

SEEH voor VvE’s

De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is er speciaal voor een Vereniging van Eigenaars (VvE) die hun gebouw(en) energiezuiniger wil maken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u oude beglazing wil vervangen door hoogrendementsglas (al dan niet in combinatie met nieuwe kozijnen).

Hoeveel bedraagt de SEEH?

Het bedrag voor hoogrendementsglas en isolerende kozijnen ligt vast. Het totale subsidiebedrag wordt berekend op basis van de minimale oppervlakte.

Wat?Subsidiebedrag per m²Min. isolatiewaarde (U-waarde)
HR++ glas€ 53≥ 1,2
Triple glas & isolerend kozijn€ 150≥ 0,7 (triple glas)
≥ 1,5 (kozijn)
Panelen & HR++ glas€ 23≥ 1,2
Panelen & triple-glas met isolerend kozijn€ 115≥ 0,7 (panelen)
≥ 1,5 (kozijn)

LET OP: het gaat om minimaal 8 m² per wooneenheid. Dit wordt dan vermenigvuldigd met het aantal appartementen binnen het gebouw.

Wat zijn de voorwaarden voor SEEH?

Wil je aanspraak maken op de SEEH-subsidie? Dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Je voert minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uit. Dus naast je nieuwe ramen kies je bijvoorbeeld ook voor gevel- of dakisolatie. Kiest u voor triple glas? Dan moet dit altijd in combinatie met het plaatsen van een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mag in het kozijn gecombineerd worden met panelen met dezelfde U-waarde. Bent u een vereniging met huurders? Dan moet de vereniging voldoen aan de Europese staatsteunregels voordat u de SEEH-subsidie aanvraagt.

 • De werken worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf. U moet namelijk een uitvoerdersformulier voorleggen waarin de werken nauwkeurig beschreven worden: bijv. het aantal m², de U-waarde van de materialen.

Hoe de SEEH aanvragen?

U vraagt de subsidie aan voordat u aan de werkzaamheden begint. Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan ontvang u voorafgaand 50% van het subsidiebedrag (vanaf € 25.000). U heeft nadien 12 maanden de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. Na de vaststelling ontvangt u de overige 50% van het bedrag.

Lokale subsidies voor kozijnen

In bepaalde gemeenten, provincies of waterschappen kunt u bovenop de landelijke premies ook lokale subsidies ontvangen voor isolatieglas en kozijnen. De precieze voorwaarden, subsidiebedragen verschillen van gemeente tot gemeente. Of u al dan niet kan genieten van een lokale premie, kunt u op voorhand beter na gaan bij u gemeente.

Verlaagd btw-tarief

Voor bepaalde isolatiewerkzaamheden betaalt u slechts 9% i.p.v. 21% btw op de arbeidskosten. We hebben het hier specifiek over vloer-, bodem- dak- en gevelisolatie, maar ook het plaatsen van (isolatie)glas valt onder deze regeling. De belangrijkste voorwaarde om van dit verlaagd tarief te genieten is de leeftijd van je woning. Enkel woningen ouder dan 2 jaar komen in aanmerking.

LET OP: U hebt enkel recht op het verlaagd btw-tarief wanneer u samenwerkt met een vakman.

aluminium kozijnen, alu kozijn, kozijnen van aluminium,
AHK KOZIJNEN, ALUMINIUM KUNSTSTOF HOUT
AHK KOZIJNEN, ALUMINIUM KUNSTSTOF HOUT

AHK kozijn B.V.

Bijna 100 jaar ervaring in de gevelbouw, specialist in duurzame kozijnen voor zakelijk en particulieren markt. Houten kozijnen, aluminium kozijnen tot kunststof alle circulair en duurzaam. Blokkozijn of vlakkozijn, verdiept kozijn tot strak slank kozijn. deur, schuifpui, vouwdeuren, tuindeuren, stolpstel, terras deuren, vouwwanden schuiframen. Dealer: Deceuninck, Decalu, KT-line Kuiters houten kozijnen.

Beste mensen, wij zijn open.

Onze fabriek is te bezoeken alleen op afspraak van 7:30 uur tot 15:30 uur .

Ook de showroom kan alleen op afspraak tel: 072 572 1415.

Met vriendelijke groet.

AHK Kozijn team