• +072 572 1415
  • info@ahkkozijnen.nl

Subsidies

duurzame kozijn, duurzame kozijnen, duurzaam kozijn duurzaamheid kozijnen, energieneutraal kozijnen, circulaire kozijnen, circulair bouwen, eco kozijnen, eco kozijn, passiefbouwe, passief kozijn, passiefbouw kozijnen,

Duurzaam bouwen renoveren

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw.

energie zuinige kozijnen, duurzame kozijnen, isolatie kozijnen, eco kozijnen, nederlandse kozijnen, hollandse kozijnen, energie zuinige kozijn, duurzame kozijn, isolatie kozijn, eco kozijn, nederlandse kozijn, hollandse kozijn,

EPC-eisen

Hieronder vindt u de geldende EPC-eisen zoals die in het Bouwbesluit staan. Deze eisen zijn met de aanscherping van 1 januari 2015 van kracht geworden. Er wordt geen aanscherping van de EPC-eisen meer verwacht. Deze eisen worden namelijk per 1 januari 2020 vervangen door de invoering van de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

EPC-eis
Vanaf
2015
Bijeenkomstfunctie
1,1
Celfunctie
1,0
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied
1,8
Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied
0,8
Kantoorfunctie
0,8
Logiesfunctie in logiesgebouw
1,0
Onderwijsfunctie
0,7
Sportfunctie
0,9
Winkelfunctie
1,7
Woningen en Woongebouwen
0,4

Energielabel bij oplevering gebouw

In het verleden was een gewaarmerkte EPC-berekening voor nieuwe gebouwen voldoende om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de EPC-eisen. Tegenwoordig moet er bij oplevering van het gebouw een geldig energielabel overhandigd worden aan de koper of huurder. Voor woningbouw is er een energielabel voor woningen nodig en voor utiliteitsbouw een energielabel voor utiliteitsgebouwen.

Trends in energetische maatregelen

De aanscherping van de EPC zoals die de afgelopen jaren plaatsvond, leidde tot energiezuiniger gebouwen door het toepassen van betere energetische maatregelen en technieken. Mobius Consult deed onderzoek naar de energetische staat van de nieuwbouw, zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen. In het rapport van Mobius Consult worden de trends gesignaleerd die daarin een rol spelen. In het rapport Aanscherpingsstudie EPC woningbouw en utiliteitsbouw 2015 is de kosteneffectiviteit van de aanscherping onderzocht. ( Trends in energetische maatregelen Compleet )

Bepalingsmethode EPC

Het Bouwbesluit wijst de NEN 7120 aan als bepalingsmethode voor de EPC.

Energiemaatregelen op gebiedsniveau

Het is ook mogelijk om gebiedsmaatregelen te waarderen in de EPC. Dit kan via de Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG), NVN 7125.

Referentiewoningen EPC

RVO.nl heeft referenties voor nieuwe woningen samengesteld. Deze referentiewoningen kunt u gebruiken om de haalbaarheid en consequenties van ontwerpbeslissingen inzichtelijk te maken.

Hulpmiddel voor EPC-berekening

Met het programma EPCheck gaat u op eenvoudige wijze na of een EPC-berekening geen grote fouten bevat.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen EPC

Geregeld komen innovatieve technieken en methoden op de markt. Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om innovatieve technieken toe te passen via kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen.

Energieprestatie-eisen bij renovaties

Naast energieprestatie-eisen voor nieuwbouw gelden er ook eisen bij renovaties. Onderstaande uiteenzetting is een samenvatting van de wettelijke eisen voor renovaties in het Bouwbesluit.

 

Meer weten?

energie zuinige kozijnen, duurzame kozijnen, isolatie kozijnen, eco kozijnen, nederlandse kozijnen, hollandse kozijnen, energie zuinige kozijn, duurzame kozijn, isolatie kozijn, eco kozijn, nederlandse kozijn, hollandse kozijn,

Consument loopt geld mis met zonnepanelen?

Zonnepanelen niet geregistreerd, consument loopt dan geld mis

Een kwart van de zonnepanelen in Zuid-Holland en Utrecht wordt niet geregistreerd bij de netbeheerder. Dat blijkt uit een steekproef van Stedin. De netbeheerder roept consumenten op om de panelen alsnog te registreren.

Volgens Stedin is het belangrijk dat de netbeheerder precies weet hoeveel zonnepanelen er zijn. “Anders hebben we niet genoeg capaciteit op het elektriciteitsnet om de opgewekte zonne-energie weg te transporteren en kan het gebeuren dat de consument niet over de opgewekte stroom kan beschikken”, zegt een woordvoerder van Stedin.

Bovendien kunnen mensen een deel van de investering terugverdienen door de opgewekte zonne-energie terug te leveren aan het energienet. De consument krijgt hiervoor een bedrag per kilowattuur. Als de zonnepanelen niet geregistreerd zijn, kan dit tot problemen leiden met het terugleveren.
Enorme groei zonnepanelen

Het is niet precies duidelijk waarom een kwart van de consumenten de zonnepanelen niet heeft geregistreerd. Stedin denkt dat mensen niet altijd weten dat dat moet en wil de consument beter gaan informeren.

De ontbrekende registraties leveren op dit moment nog geen grote problemen op, maar Stedin verwacht dat dit wel kan gebeuren. “Het aantal zonnepanelen groeit enorm, zeker door het aantrekken van de economie. Daarmee neemt het aantal panelen dat niet wordt geregistreerd ook toe”, zegt een woordvoerder.

 

Bron: NOS

duurzame kozijn, duurzame kozijnen, duurzaam kozijn duurzaamheid kozijnen, energieneutraal kozijnen, circulaire kozijnen, circulair bouwen, eco kozijnen, eco kozijn, passiefbouwe, passief kozijn, passiefbouw kozijnen,

Welk soort isolatieglas is geschikt voor mijn huis? Vul de vragen over je woning in en je krijgt: een advies over welk soort glas voor jouw ramen en kozijnen geschikt is, een schatting van de jaarlijkse besparing op je energierekening, een schatting van de eenmalige kosten.

Doe de glasisolatie test !

Koopt u nieuwe kozijnen? Laat dan ook meteen isolatieglas plaatsen. In tegenstelling tot sommige oude kozijnen, zijn alle nieuwe kozijnen geschikt om isolatieglas in te zetten. Neem dit direct mee in dezelfde klus wanneer u uw kozijnen laat vervangen. De investering in isolatieglas verdient u vanzelf terug, dankzij de besparing op uw stookkosten. Met AHK kozijnen en isolatieglas bespaart u tot wel € 310 op jaarbasis.

Triple glas – Quadro glas

Hoogrendementsglas (HR glas) wint steeds meer aan populariteit onder huizenbezitters. Dit is logisch omdat de isolatiewaarde van het glas hoog is waardoor de investering snel is terugverdient. HR+++ glas(triple glas) heeft één van de hoogste isolatiewaarde van alle soorten dubbel glas. Wat kost HR+++ glas gemiddeld per m²? Het Hoogste isolatiewaarde van glas soorten heeft Quadro glas met een 0.3 W/m²K is deze het beste op besparing en isolatie glas. Zal echter wel moeten passen in het kozijn van keuze heeft een minimale sponning nodig van 48 mm en dat heeft niet ieder raam.

Dit is een vraag die ons vaak wordt gesteld. De richtprijzen was voorheen € 35,- p/m² extra als wat standaard is HR++ bij ons.

Zoals u in bovenstaande schema ziet kan deze besparing voor een gemiddeld rijtjeshuis al snel oplopen tot € 280 per jaar. Maar er is nog een manier om te besparen. Door het standaard direct te bestellen bij onze kozijnen, dan kan het vele euro’s schelen.

Wat is Triple glas of Quadro glas?

HR+++ glas is geen dubbel glas, maar driedubbel glas. Waar dubbel glas bestaat uit 2 glasplaten met een laag stilstaande lucht of edelgas ertussen, is er bij driedubbel glas nog een extra glasplaat aan toegevoegd. Het gevolg is een nog beter isolerende ruit, waarmee de warmte nagenoeg perfect in huis wordt gehouden. HR+++ glas staat dan ook garant voor de beste isolatie in uw woning. Een leuk weetje is dat HR+++ glas ongeveer 10 kilogram per m² zwaarder is ten opzichte van standaard dubbel glas en Quadro glas is zelfs 18 kilo per m² zwaarder ten opzichte van standaard dubbel glas. Dit komt door de extra glasplaat. Dit betekent dat de sponning wel geschikt moet zijn om dit extra gewicht te dragen. Bij nieuwbouwwoningen is dat vaak wel het geval, maar voor bestaande woningen is dit niet vanzelfsprekend.

Bij veel gebouwen en woningen van voor 1995 is nog eerste generatie dubbel glas of zelfs enkel glas aanwezig. Zelfs het beste ‘standaard’ dubbel glas isoleert – naar huidige maatstaven – matig. Enkel glas isoleert zelfs helemaal niet. U stookt als het ware voor de buitenlucht wanneer u enkel glas heeft waardoor er van comfort geen sprake is. Bij HR+++ glas heeft u hier geen last van. In bovenstaande tabel vergelijkt u de isolatiewaarde van Quadro glas of Triple glas met die van andere dubbel glas soorten. Die U-waarde staat voor de isolatiewaarde van het glas. Let op: hoe hoger deze U-waarde, hoe meer energie en warmte het glas doorlaat, en hoe slechter de isolatie.

HR++ glas als alternatief

Is een overstap naar triple of quadro HR glas een te grote investering voor uw budget? Kies dan voor HR++ glas, het meest gekozen glas onder woningeigenaren in Nederland. Dit dubbel glas is veel voordeliger en isoleert vergeleken met HR+++ glas ook zeer goed. Omdat het prijsverschil dermate groot is en het isolatieverschil dermate klein raden wij u aan om voor HR++ glas te kiezen. Wilt u echter perfecte isolatie? Dan isoleert HR+++ glas net nog een tikkeltje beter. Het is natuurlijk ook mogelijk om te combineren. Plaats bijvoorbeeld op zonnige plaatsen in huis minder dik glas, zodat de zonnestralen uw huis goed op kunnen warmen. Heeft u ramen op het noorden waar de zon nauwelijks naar binnen schijnt? Kies dan voor de beste isolatie met HR+++ glas.

Wilt u snel berekenen wat u verdiend aan HR glas doe dan de test van Milieu centrale Nederland

Meer weten!

Voer uw e-mailadres in, zodat we contact met u kunnen opnemen.

duurzame kozijn, duurzame kozijnen, duurzaam kozijn duurzaamheid kozijnen, energieneutraal kozijnen, circulaire kozijnen, circulair bouwen, eco kozijnen, eco kozijn, passiefbouwe, passief kozijn, passiefbouw kozijnen,

Terugleversubsidie

De salderingsregeling wordt vanaf 2020 definitief een terugleversubsidie

De subsidie zal afgestemd worden op een gemiddelde terugverdientijd van zeven jaar. Voor deze regeling komt niet alleen hernieuwbare energie middels zonne-energie in aanmerking, maar ook andere vormen, zoals windenergie. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

kunststof kozijnen, houten kozijnen, aluminium kozijnen, passiefbouwkozijnen, energieneutraalkozijnen, blokprofiel, vlakprofiel, blok kozijnen, vlak kozijnen, kunststof profielen, aluminium profielen, houten profielen, ramen van kunststof, ramen van hout, ramen van aluminium, deurkozijnen, schuifpuien, tuindeuren, stolpstel, hefschuifpui, renovatie kozijnen, nieuwbouw kozijnen, eco kozijnen, ecokozijn, duurzaam kozijn, recycle kozijnen, goedkope kozijnen, kwaliteits kozijnen, garantie kozijnen, goedkoopste kozijnen, voordeligste kozijnen,

 

Salderingsregeling

De salderingsregeling is een regeling voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting. De elektriciteit die zij zelf opwekken en terugleveren aan het net, mag in mindering worden gebracht op de afgenomen elektriciteit. Over het in mindering gebrachte deel hoeven geen leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en btw te worden betaald. Hetzelfde geldt voor de zelf opgewekte elektriciteit die direct verbruikt wordt in plaats van teruggeleverd. Naast de salderingsregeling is er ook nog een Postcoderoosregeling, bedoeld voor collectieve opwekking van energie, en de SDE+, bedoeld voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting.

Afschaffing salderingsregling

Minister Wiebes schrijft in zijn brief dat zowel de salderingsregeling, als de postcoderoosregeling kostbaar zijn. Daarnaast leveren deze regelingen minder klimaatbesparing op dan de SDE+, en leiden de regelingen op termijn tot overstimulering. Om die redenen is besloten om per 2020 de salderingsregeling af te schaffen en over te gaan naar een terugleversubsidie. Verder onderzoekt de minister of de Postcoderoosregeling kan overgaan in een terugleversubsidie. De vorige minister van Economische Zaken, Henk Kamp, zei nog dat de salderingsregeling tot 2023 zou blijven bestaan.

Terugleversubsidie

Het uitgangspunt voor de nieuwe subsidie is een terugverdientijd van zeven jaar. Uit onderzoek zou namelijk zijn gebleken dat particulieren bij een terugverdientijd van die periode bereid zijn te investeren. De regeling geldt niet alleen voor zonne-energie; ook andere bronnen van hernieuwbare energie waarbij elektriciteit wordt opgewekt en teruggeleverd, zoals windenergie, komen in aanmerking voor de subsidie.

De hoogte van de subsidie is nog niet bekend. Deze zal worden vastgesteld door de overheid na overleg met de markt. Over de zelf opgewekte elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting, betalen kleinverbruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE. De subsidie is ook geldig voor kleingebruikers die al gebruik maken van de salderingsregeling. Voor hen komt er een overgangsregeling.

Om de terugleversubsidie zo eenvoudig mogelijk te maken, zal de uitbetaling ervan geregeld worden door de energieleverancier middels de energienota. Het aanvragen van de subsidie zal mogelijk zijn via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Nieuwe meter verplicht

Wiebes stelt verder dat het voor de nieuwe regeling noodzakelijk is dat alle kleingebruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken een meter krijgen die afname en teruglevering van elektriciteit apart kan meten. Dit betekent dat analoge meters niet meer zullen volstaan. De minister geeft aan dat, als vervanger voor de analoge meter, de slimme meter meer voordelen heeft dan een gewone digitale meter. Maar gezien de bezwaren die sommigen hebben tegen het op afstand kunnen uitlezen van de meterstanden, kan wellicht ook alleen een digitale meter voldoende zijn. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, moet nog verder worden uitgewerkt.

Subsidieplafond

In de brief wordt ook een subsidieplafond genoemd, dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. UNETO-VNI waarschuwt voor het effect van een dergelijk plafond. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra vindt het essentieel dat minister Wiebes een ruim budget beschikbaar stelt voor de terugleversubsidie, zodat er geen enkele onzekerheid ontstaat bij consumenten over de beschikbaarheid ervan. ‘In het verleden hebben we gezien dat een subsidiepot die halverwege het jaar leeg is, consumenten onzeker maakt. Het risico bestaat dat mensen hun investering dan uitstellen en wachten op het moment dat er wél subsidie beschikbaar is. Als dat gebeurt, halen we de doelstellingen van het Klimaatakkoord niet.’

Scholen en kantoren

UNETO-VNI vindt dat ook scholen en kantoren voor de nieuwe regeling in aanmerking moeten komen. Minister Wiebes heeft aangekondigd dat hij die mogelijkheid gaat onderzoeken. Terpstra: ‘Veel scholen en kantoren hebben platte daken, waar je op grote schaal zonnepanelen kunt plaatsen. Deze regeling kan een stimulans zijn om die daken te gebruiken voor duurzame energie.’

kunststof kozijnen, houten kozijnen, aluminium kozijnen, passiefbouwkozijnen, energieneutraalkozijnen, blokprofiel, vlakprofiel, blok kozijnen, vlak kozijnen, kunststof profielen, aluminium profielen, houten profielen, ramen van kunststof, ramen van hout, ramen van aluminium, deurkozijnen, schuifpuien, tuindeuren, stolpstel, hefschuifpui, renovatie kozijnen, nieuwbouw kozijnen, eco kozijnen, ecokozijn, duurzaam kozijn, recycle kozijnen, goedkope kozijnen, kwaliteits kozijnen, garantie kozijnen, goedkoopste kozijnen, voordeligste kozijnen,